Budget leveringsmetode

Indtil nu har vi haft to mulige indstillinger i forhold til leveringsmetoden af budgetter i Google Ads.

I Google Ads afsætter vi budgetterne på dagsbasis, og har indtil nu kunnet tilpasse de enkelte budgetter efter hhv. ”Standard”- eller ”Accelereret”-leveringsmetode.

 

  • Ved standard-leveringsmetode forstås, at Googles algoritme løbende forsøger at fordele budgettet over hele dagen, så annoncerne også får visninger på de sene dagtimer, og vi dermed undgår, at budgettet er hurtigt opbrugt tidligt på dagen. Denne leveringsmetode anbefales i langt de fleste annoncørers tilfælde.
  • Ved accelereret leveringsmetode forstås, at annoncerne til enhver tid vil blive vist ved en relevant søgning, så længe buddet er højt nok, og der er kalkuleret budget til det.

Hvis du har afsat et budget, der er langt større, end hvad der reelt kan bruges på en dag, er standardleveringsmetoden helt fin, da du alligevel vil få vist dine annoncer ved alle relevante behovssøgninger foretaget på Google. Har du derimod et begrænset budget, kan det være, at annoncen bliver sprunget over hver femte, fjerde, tredje eller måske hver anden gang i forsøget på at sprede budgettet ud over hele dagen.

 

Hvorfor er dette relevant ift. Black Friday?

Som udgangspunkt benytter vi stort set altid standardleveringsmetoden for at sørge for visninger af annoncerne i løbet af hele dagen – Lige med undtagelse af Black Friday.

Hvor vi normalt afsætter et almindeligt dagsbudget på f.eks. 400 kr. pr. dag, vil det på ingen måde kunne række på Black Friday.

Men med standardleveringsmetoden vil Google alligevel forsøge at sprede budgettet udover hele dagen, og dermed går man glip af utroligt mange eksponeringer og klik på dagen.

Derfor har vi altid brugt accelereret leveringsmetode på Black Friday og efter aftale med kunden haft reglen om, at vi må hæve budgettet i løbet af dagen, hvis det er opbrugt, og ROAS ellers er god.

 

Fra 1. oktober er det ikke længere muligt at bruge accelereret leveringsmetode

Som overskriften antyder vil det desværre ikke længere være muligt at bruge den accelererede leveringsmetode af budgetterne på Black Friday.

Det betyder helt konkret, at vi ikke længere kan bruge strategien om, at vi hæver budgetterne i løbet af dagen, når det er opbrugt.

I praksis betyder det, at vi inden Black Friday skal aftale et meget større budget til Black Friday med vores kunder.

Med et dagsbudget på 400 kr., afsættes måske et dagsbudget på 10.000 kr. til Black Friday.

Det kræver mere tillid til, at vi kan udføre vores arbejde ordentligt, eftersom der er en risiko for, at der kan bruges mange penge uden, at investeringsafkastet er stort nok.

Hos OnlinePlus er kontoret og dermed vores kunders annoncekonti bemandet alle døgnets 24 timer på Black Friday, hvor vores fornemste opgave er at sørge for, at omkostningerne ikke løber løbsk ift. omsætningen.

Viser det sig mod forventning, at det ikke kan hænge sammen ift. den aftalte minimum ROAS-værdi, sørger vi for at nedjustere buddene, så for at øge ROAS eller i værste tilfælde at nedjustere budgettet eller stoppe kampagnerne.

Når vi helt derud, har vi naturligvis først foretaget et opkald til vores kunder og aftalt nærmere.