Nyt værktøj til at måle annonceeffektivitet på Facebook

Tilbage i 2015 lancerede Facebook relevansscoremåling. Dette værktøj blev lavet til at måle annoncekvalitet og annoncerelevans, så du som annoncør kan få en indsigt i dine annoncers effektivitet. Er den relevant for målgruppen? Hvordan er feedbacken? Liker eller kommenterer folk annoncen, eller vælger de at trykke på ”jeg vil ikke se dette” i annoncen?

Relevansscoren bliver målt på en skala fra 1 til 10. 1 er lig med ikke-relevante annoncer, der er dyre at køre, og 10 er en indikation for en relevant og god annonce, der også er lig med billigere levering.

De data, du får fra relevansscoren, er derfor et godt pejlemærke for, om din annonce er en succes eller ej. Dermed gør de det muligt for dig at vurdere, om du skal lukke annoncen, revidere den eller lade den være, som den er.

Ideen bag værktøjet var, at det skulle hjælpe med at skabe bedre annoncer med bedre performance. Efter fire år på markedet har Facebook nu meddelt, at relevansscoremålingen udfases. I stedet introducerer Facebook 3 nye målinger, du kan læse mere om her.

 

Nye mål – nye muligheder

Relevansscoremålingen har været en succes, men ifølge Facebook tilbyder de ikke længere den nødvendige indsigt i dine annoncer. Det er grunden til, at de vælger at skifte til en mere detaljeret målingsmulighed, der skal hjælpe med at forbedre dine annoncers ydeevne.

De tre mål er:

  • Kvalitetsmål. Dette mål giver dig en ide om, hvordan annoncens opfattede kvalitet sammenlignes med de annoncer, der konkurrerer om den samme målgruppe, som du konkurrer om.
  • Engagement-mål. Dette mål giver dig et indblik i din engagement-rate sammenlignet med de annoncer, der konkurrer om den samme målgruppe, som du konkurrer om.
  • Konverteringsrate-mål. Her får du et indblik i din annonces konverteringsrate sammenlignet med de annoncer, der både har det samme optimeringsmål og den samme målgruppe som dig.

Disse nye mål skal give dig en bedre indsigt i dine annoncer, og de bliver rullet ud til dig og andre annoncører løbende. Det forventes, at relevansscoren er helt væk d. 30. april 2019.

Skal jeg hjælpe dig videre med Facebook annoncering?
Jolene Liza Sapsworth
HEAD OF SOME
Vi kan også kontakte dig
Vi kan også kontakte dig