Hvordan ser fremtiden ud for Danmarks mest ambitiøse digitale væksthus?

Hvad er det, man siger; new year, new me?

Dét kan vi i den grad skrive under på i år. Vi har nemlig relanceret OnlinePlus som et digitalt væksthus – og ikke bare et digitalt væksthus, men Danmarks mest ambitiøse digitale væksthus!

Vi har talt vidt og bredt om vores nye klæder – vi er nemlig utrolig stolte af den nye kurs, vi har sat. Og så er vi mere end klar til at stå på mål for den.

 

Men hvad betyder det egentlig at være Danmarks mest ambitiøse digitale væksthus? 

Jo, vi er klar over, at det er en farlig fin titel at skrive på et stykke papir – men det er mere end dét. Vi har lagt uendeligt meget arbejde og energi i at lande på en identitet, der ikke bare rummer hele vores ånd og fremtidige drømme, men som vi kan stå inde for og ikke mindst udfordrer os selv på.

Med relancering kommer nemlig høje(re) ambitioner – det gælder både os selv og vores kunders forretninger. Vi skal turde at anskue deres forretning mere holistisk. Vi skal træde ét skridt tilbage og se det større perspektiv – gennem en samlet indsats på tværs af kanaler, tæt dialog og strategisk rådgivning løfter vi i flok kundens forretning og skaber vækst.

Når det kommer til os selv, sigter vi også efter stjernerne! I en digital verden i konstant forandring er der ikke tid til at hvile på laurbærrene, hvis vi vil være de bedste. Og dét vil vi! Derfor tror vi på, at vi altid kan blive lidt bedre – der er altid ny viden, nye trends eller nye forandringer, vi skal kunne håndtere. Vidensdeling og sparring på tværs af teams, roller og områder er derfor blevet en naturlig del af vores hverdag – kun i fællesskab kan vi løfte os selv og vores kunder til nye højder.

Uden vores medarbejdere ville vi hverken kunne præsentere en ny smart titel eller skyhøje ambitioner – de er en kæmpe del af vores nuværende og fremtidige rejse. Derfor er deres trivsel og work-life-balance også højt på dagsordenen i det nye OnlinePlus.

Vi er allerede godt i gang, men gode ting tager tid, og derfor er det en proces, vi har fokus på det næste stykke tid. Hvis vi skal lykkes, skal vores nye identitet væves ind i alt fra vores grundlæggende DNA til vores daglige gang. Det betyder naturligvis, at vi har skabt en fælles retning i form af både en ny vision, mission og fælles værdier.

 

Vision og mission 

Vores vision kommer nok ikke bag på nogen: Vi vil være Danmarks mest ambitiøse digitale væksthus. Gennem tæt dialog og strategisk rådgivning tager vi ansvar for vores kunders udvikling.

Mission: Husets digitale ildsjæle skaber værdifulde resultater og vækst for vores kunder.

Vi har en klar plan for, hvordan vi kommer derhen. Det skal ske gennem opkvalificering af os selv, tværfaglighed samt nedbrydning af siloer, så vi i stedet kan omfavne en holistisk tankegang til vores kunder. Vi har allerede implementeret en hel masse for at kickstarte rejsen – Innovation Day hver måned, der skal udvikle vores digitale ildsjæle, en vækstspecialist, der skal vækste vores kunder på tværs af kanaler, samt et større LEAN-projekt sidste år, der har optimeret vores interne processer. Alle sammen tiltag, der skal styrke vores og vores kunders position.

 

Værdier

Hvis vi skal være det digitale væksthus, som vi drømmer om at være, kræver det nogle fælles værdier, som vi alle kan se os i og stå inde for. Vores kunder, omverden og os selv er derfor omdrejningspunktet i vores nye værdisæt – vi tror nemlig på, at vi er stærkest sammen.

 

  1. Succesfuld: Vi bestræber os hver dag på at nå vores mål og drømme.
  2. Holistisk tilgang til kunder: Vi favner vores kunder helhedsorienteret.
  3. Life, work, balance: Vi tror på, ansatte i harmoni giver det bedste resultat for os og kunderne.
  4. Vær den forandring, du søger: Hav altid troen og viljen til, at du kan gøre en forskel.
  5. Respekt: Vi udviser respekt, rummer og favner hinanden trods forskelligheder og titler.
  6. Passion: For faglighed, hinanden og kunden.
  7. Socialt ansvar: Fordi vi har overskuddet og kan…

 

Det er ingen hemmelighed, at vi stræber efter succes – det ligger i vores ambitiøse DNA. Men det handler ikke kun om kroner og ører; det handler også om de personlige succeser. Dem, der gør det sjovt at gå på arbejde hver dag.

Faktisk har vi et stort fokus på at gøre hverdagen endnu bedre for vores digitale ildsjæle og skabe en bedre balance for dem i vores nye værdisæt. Og det betyder flere tiltag, som vi allerede har rullet ud – herunder ugentlig motion, sundhedsårshjul med tiltag til en mental og fysisk sundhed, frokost og morgenmad hver dag samt kurser til personlig og faglig udvikling.

En af vores altoverskyggende værdier handler blandt andet om gensidig respekt – ikke kun over for vores kunder, men også for hinanden og vores medmennesker. Vi skal favne hinanden på både gode og dårlige dage og udvise forståelse for vores forskelligheder. Og så handler det lige så meget om socialt ansvar for vores omverden og at turde tage ansvar for vores kunder og deres forretning.

Der er ingen tvivl om, at vi går en spændende tid i møde, hvor der bliver rig mulighed for at udforske det fulde potentiale – både vores eget og vores kunders.

 

#ildSjæleSkaberVækst

Jeppe Majgaard
CEO
Vi kan også kontakte dig
Vi kan også kontakte dig